17 Haziran 2009 Çarşamba

Başlarken…

İstanbul üniversitesi iktisat fakültesi öğrencileri olarak iktisat-siyaset adlı derginin ilk sayısını sizlerle paylaşıyoruz. Amacımız derginin yalnızca ekonomi üzerine değil, siyaset, tarih, bilim, kültür-sanat, edebiyat, felsefe ve güncel olayları da kapsayan çok yönlü bir dergi olması.
İlk sayımızda bu perspektifte hareket ettik ve iktisat-siyaset’i ekonominin dar kalıplarına sıkıştırmayı düşünmedik. Okurlarımızın da dergiye yazıları ve eleştirileri ile destek olmalarını, iktisat-siyaset’i yalnızca yayına hazırlayanlarının değil, tüm okurlarının dergisi haline getirmek istiyoruz.

İktisat-siyaset dergisini yeni bir dünyayı isteyenlerin dergisi olarak çıkarmaya başlıyoruz. Peki, nedir bu yeni dünya? Kapitalist sömürünün kat be kat arttığı, dünyanın her yerinde savaşlar ve yoksulluktan binlerce insanın öldüğü, yoksulların daha da yoksullaştırılmak istendiği günümüzde insanın insanı sömürmediği, sınıfların ortadan kalktığı, barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir dünyadır yeni dünya.
İktisat-siyaset, ne insanlığın gelişiminde büyük bir rol oynamış ancak artık insanlığı yok oluşa götüren kapitalizmi meşrulaştırmayı kendine görev edinir, ne de sınıflar gerçeğini ve kapitalizmin ya da dünyanın yok olmaya mahkûm olduğu gerçeğini gizleme ihtiyacı duyar.
Eğer burası, söylemde dahi olsa, üniversite ise, üniversite öğrencilerinin dünyaya dair her şeyi tartışabilmelerden daha doğal bir şey yoktur diye düşünüyoruz ve üniversitedeki bütün arkadaşlarımızı bu tartışmanın mutfağına davet ediyoruz.

Hiç yorum yok: