31 Ağustos 2010 Salı

İktisat-Siyaset Öğrenci Manifestosu

Savaşlar, önlenebilir çevre felaketleri, yoksulluk, açlık, işsizlik ve şiddetin egemen olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ekonomik egemenliği, sosyal, politik ve kültürel egemenlik tamamlıyor. Başta işçi sınıfı olmak üzere, ulusal azınlıklara, kadınlara ve eşcinsellere yönelik baskı giderek ağırlaşıyor ve ne gariptir ki bunu, dünyaya barışın ve demokrasinin egemen olduğu masalı izliyor.

20 Ağustos 2010 Cuma

İktisat-Siyaset'ten: 12 Eylül Referandumu'na Katılma!


12 Eylül 2010'da referanduma sunulacak 'Anayasa değişikliği paketi' kapitalist küreselleşme sürecinin arkasında yatan ekonomik gerçekliğin siyasi üst yapıda da dönüşümü dayatmasının bir ürünü. Yani küresel sermaye ve Türkiye büyük sermayesinin çıkarları yönünde, onların siyasi temsilcisi olan AKP hükümeti tarafından atılmış bir adım...

Karşı taraftaysa yine ulusalcı-statükocu kanadın bu değişikliğe karşı ileri sürdüğü alternatif, burjuvazinin diğer kanadının çıkarlarının bir ifadesi. Onlar da liberal küreselleşme sürecine karşı, burjuvazinin daha güçsüz kesimlerinin ulusal korumacı taleplerini ve yine bu kesimin devlet içindeki ayrıcalıklarını savunma pozisyonundalar.

Bizler, işçi sınıfının içinde bulunduğu siyasi durum sebebiyle hiçbir müdahalede bulunamadığı, egemen sınıf içerisindeki mücadelenin ifadesi olduğu gün gibi ortada olan bu referandum sürecine katılmamayı, burjuvazinin her iki kanadına karşı sosyalist bir mücadelenin geliştirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu, işçi sınıfı ve onun yolunda yürüyen gençliğin sermayenin egemenliğini ortadan kaldırma mücadelesinden başka bir şey değil. Ancak o zaman tüm emekçi ve ezilen kitlelerin devrimci mücadelelerinin ürünü, sosyalist bir anayasada ifadesini bulacaktır. Bu süreçte sosyalistlerin yapması gerekenin, burjuvazinin 'liberal' ve 'ulusalcı' kanatlarının siyasi teşhiri ve işçi sınıfının devrimci alternatifini yükseltmek olduğu kanısındayız.