5 Nisan 2011 Salı

Kariyer Kulüpleri-Kariyer Masalları

Artık üniversitelerde neredeyse ayda bir -hatta daha kısa aralıklarla- "kariyer kulüplerinin" düzenledikleri etkinliklere rastlar olduk ve kariyer etkinliklerinin afişlerini okuldaki panolarda, duraklarda, okulun etrafındaki duvarlarda görüyoruz.

Peki nedir bu kulüpler?

Kariyer kulüplerini, üniversite öğrencilerini kendilerine çekebilmek ve düzenledikleri etkinliklerden sponsorlar aracılığıyla ticari bir kazanç sağlamak için faaliyet yürütenleri barındıran alanlar olarak tanımlamak mümkündür. Bu kulüpler, öğrencileri kendi kulüplerine kazanmak ve çeşitli sermaye kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı konferanslarda "masallar"dinlettirmek için de hepimizin bildiği gibi staj imkanı sağlama, mezun olduktan sonra iş konusunda yardımcı olması açısından sertifakalar bahşetmektedirler. Bütün bunların yanında önemli icraatlarından birisi de; üyelik kartı alırken aldıkları "ücretlerden" ve düzenledikleri her türlü "etkinlikten" başta kulübün başkanı olmak üzere onun etrafındakilerin ceplerinin dolması! Kariyer kulüplerinin varlık nedenlerini bu kadarla sınırlı bırakmak elbette eksik olur. Ayrıca, okullardaki, sermaye sınıfına karşı işçi sınıfının yanında safını belirlemiş öğrenci kulüpleri gülünç nedenlerle kapatılırken kariyer kulüplerinin nasıl açık kaldığı, üniversitenin neden bu kulüpleri her yolla desteklediği sorularını sormadan olmaz.

Peki neden?

Öğrencilerin karşı karşıya kaldığı işsizlik sorununu kullanarak, öğrencilere bu etkinliklere katılırlarsa "iş bulma şanslarının artacağı" yönünde propaganda yapan kariyer kulüplerinin amacı açıkça ortadadır. Bu kulüplerin düzenlediği seminerlerlerde, etklili cv hazırlama, mülakat teknikleri veya şirketlerin, bankaların kendi iktisadi politikalarını anlattıkları düşünüldüğünde öğrencilerin kazanacağı "şeyler" ortada. Bununla birlikte genellikle bu etkinliklerdeki konuşmaların ilk kısımları dinlense de daha sonrasında salonda hakim düşünce iş hayatında hiçbir geçerliliği ve önemi olmayan sertifikaların ne zaman alınacağı olmaktadır. Konuşmacılara yöneltilen soruların ağırlıklı olarak -orada bahsedilen konu ne olursa olsun- bulundukları kurumdaki staj koşullarıyla, staja nasıl başvurulacağıyla alakalı olması, öğrencilerin maddi-ekonomik ihtiyaçları açısından gerçekleri açıklamaktadır aslında bizlere.

Kariyer kulüpleri tarafından düzenlenen etkinliklere birinci sınıflar ağırlıkta olmak üzere hatırı sayılır miktarda öğrenci katılıyor. Katılımcıların da, böyle günlerin de her yıl biraz daha artması, kendini belli etmesi gözden kaçırılmayacak bir gerçek olarak ön plana çıkmaktadır. Yaşadığımız sistemin, içinde bulunduğumuz koşulların, "kariyerin" ne olduğunun çözümlemesi yapıldığında kapitalist sisteme piyon hazırlayan böyle kulüplere ve böyle günlere ihtiyaç duyulmayacaktır. Geleceği kapitalist şirketlerce ipotek altına alınan geleceğin emekçileri biz öğrenciler, tek başına "kariyer" yaparak değil, hep birlikte özgür bir gelecek için üniversitelerin sermayenin üretim üslerine dönüştürülmesine karşı birleşelim.

Remirke

Hiç yorum yok: