5 Mart 2013 Salı

Komünist Manifesto’ya Soruşturma!Geçtiğimiz günlerde, Kocaeli Üniversitesi HukuK Fakültesi öğretim emekçilerinden Yrd. Doç. Dr. Seydi Çelik’e, derste Komünist Manifestoyu okutması gerekçesiyle soruşturma açıldı. Soruşturma, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde okuyan bir öğrencisinin dilekçe vermesi üzerine başlatıldı.
Seydi Çelik, verdiği Anayasa Hukuku’na Giriş dersinde, öğrencilere Komünist Manifesto’yu okuttuğu ve Micheal Moore’un “Sicko” ve “Kapitalizm: Bir Aşk Hikâyesi” belgesellerini izlettiği için bir öğrencisi tarafından Başbakanlık İletişim Merkezi’ne(BİMER) şikayet edildi. BİMER'de bu şikâyeti Yükseköğretim Kurulu’na(YÖK) yönlendirdi ve YÖK’ün şikayeti üniversite yönetimine iletmesinin ardından Çelik’in savunması istendi. Olaya medyada da yer verilmesinin üzerine YÖK, açıklama yaparak Seydi Çelik hakkında doğrudan ya da dolaylı olarak açılan herhangi bir soruşturmanın bulunmadığını bildirdi. Öğrencileri de, “Bilimsel Özerkliğe Saldırıyı Kınıyoruz, Seydi Hocamızın Yanındayız!” sloganıyla imza kampanyası başlattılar.

Daha önce Bologna Süreci ile başlayan ve Yeni YÖK Yasa Tasarısı ile açıkça ilan edilerek uygulamaya konan, özetle üniversitelerin ticarileştirilmesi ve bilimin metalaştırılarak şirketlere satılması süreci tam gaz devam etmektedir. Bununla bağlantılı olarak, YÖK ve ünversite yönetimleri, bilimsel çalışmaları ve bilimsel özgürlükleri, akademik tartışma ortamlarını yaratmak yerine, onları sabote ederek bilimsel ve devrimci düşünceleri yayan üniversite emekçilerine, öğrencilere saldırma görevlerini aksatmadan sürdürmektedirler. Beraberinde, Kocaeli Üniversitesi'nde okuttuğu kitap ve izlettiği film gerekçe gösterilerek bir eğitim emekçisine soruşturma açılması da kapitalist düzenin bekçilerinin pervasızlığını gözler önüne seriyor.
Bilimsel ve eleştirel düşünceyi üniversiteden defedebilmek için elinden geleni yapan YÖK ve üniversite yönetimlerine karşı, bizler ısrarla bilimi ve özgür bir dünyayı savunmaya devam edeceğiz.
Kardelen

Hiç yorum yok: